• Новини
  • 10 февруари 2021

Съвременни технологии и BMS системи в сградите

Какво е мястото на съвременните технологии и системите за управление на инсталациите в сградите (BMS) в концепцията за интелигентните сгради?

Отговорът на този въпрос посочи управляващият съдружник на Smart Consultants ас. д-р Константин Бобчев по време на 34-та международна научно-практическа конференция на тема „Строително предприемачество и недвижима собственост“ в гр. Варна.

По време на конференцията д-р Константин Бобчев изнесе презентация на тема „Използване на BMS при управлението на комплексите от затворен тип“, в която акцент бе концепцията за интелигентните сгради, осигуряваща комфорт на обитателите в условията на ефективно оползотворяване на енергийните ресурси при минимално въздействие върху околната среда и използване на съвременните технологии и системи за управление на инсталациите в сградите.

Горе